Ubezpieczenie biznesowe

Ubezpieczenie biznesowe


Ubezpieczenie biznesowe chroni firmy przed stratami spowodowanymi zdarzeniami, które mogą wystąpić w normalnym toku działalności. Każdy właściciel firmy potrzebuje ubezpieczenia, aby zapewnić sobie ochronę przed różnymi rodzajami ryzyka, na jakie narażona jest Twoja firma. Rodzaje ubezpieczeń biznesowych, których właściciel firmy może potrzebować, obejmują:

Ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; aby pomóc w pokryciu kosztów leczenia, szkód i procesów sądowych, w których Twoja firma spowodowała obrażenia ciała lub szkody majątkowe; może pomóc chronić aktywa fizyczne Twojej firmy, takie jak budynek, meble, oznakowanie, sprzęt i zapasy w przypadku pożaru, burzy lub kradzieży. Możesz uzyskać ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych, nawet jeśli pracujesz w domu.

Polityka właścicieli firm lub BOP; to połączony pakiet różnych ubezpieczeń, takich jak majątek, odpowiedzialność, przestępczość i inne. Polisa BOP może być dostosowana do Twoich potrzeb Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej; ubezpiecza przed roszczeniami z tytułu zaniedbań i pomaga pokryć sprawy sądowe wynikające z błędów lub niepowodzeń w usługach świadczonych przez Twoją firmę; może chronić Twoją firmę i pracowników przed różnymi szkodami i wypadkami związanymi z eksploatacją pojazdów. może chronić Twoich pracowników w przypadku wypadku przy pracy. może chronić Twoją firmę przed stratami związanymi z przestępstwami, takimi jak kradzież i fałszerstwo. może pomóc w opłaceniu rachunków i pokryciu kosztów, jeśli Twoja firma musi zostać tymczasowo zamknięta. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; może pomóc chronić Twoją firmę przed uszkodzeniami związanymi z danymi elektronicznymi, systemami komputerowymi, wyciekami danych, a nawet atakami komputerowymi. Ubezpieczenie sprzętu w razie awarii; może chronić Twoją firmę przed uszkodzeniami i kosztami związanymi z komputerami, awariami sprzętu elektrycznego i mechanicznego. Ubezpieczenie od przerw w działalności; ubezpieczenie to obejmuje utracone dochody i wydatki wynikające z uszkodzenia lub utraty mienia. Pomaga to utrzymać firmę na powierzchni, jeśli siły zewnętrzne z jakiegoś powodu spowodują jej zamknięcie. Na przykład, jeśli pożar zmusi cię do zamknięcia drzwi na miesiąc, to ubezpieczenie zwróci ci pensje, podatki, czynsze i zyski netto, które zostałyby zarobione w tym okresie. Ubezpieczenie od ryzyka budowniczego; ta ochrona ubezpiecza budynki w trakcie ich budowy. Polisy właścicieli domów nie obejmują firm prowadzących działalność w domu, takich jak ubezpieczenia nieruchomości komercyjnych. Jeśli prowadzisz firmę domową, zapytaj o dodatkowe pokrycie sprzętu i zapasów. Niezależnie od zakresu ubezpieczenia, jakiego potrzebuje Twoja firma, Illinois Insurance Center, Inc. może Cię ubezpieczyć. Aby otrzymać wycenę, zadzwoń do nas dzisiaj pod numer (708) 524-4900. Wcześniejsze

Poproś o bezpłatną wycenę naszych planów ubezpieczenia biznesowego już dziś. Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem (708) 580-0242 w Chicago, Illinois.

Share by: